HIRURGIJA DR. BARAKOVIĆ

PRIVATNA SPECIJALISTIČKA HIRURŠKA ORDINACIJA

O nama

U specijalističkoj ordinaciji plastične i rekonstruktivne hirurgije „HIRURGIJA DR. BARAKOVIĆ“ možete obaviti preglede, dijagnostičke procedure kao i operacije iz oblasti plastične i rekonstruktivne hirurgije.

Biografija
PRIM. DR. EMIR BARAKOVIĆ

specijalista opće hirurgije, specijalista plastične i rekonstruktivne hirurgije

Radni staž u zvanju: 36 godina, od toga 26 godina kao specijalista opće hirurgije i 10 godina kao specijalista plastične i rekonstruktivne hirurgije.

Hiruško odjeljenje JU Opća bolnica „Prim. dr Abdulah Nakaš“ Sarajevo
Predsjednik i član Upravnog odbora Opće bolnice u dva mandata; šef operacionog bloka tokom pet godina; član brojnih komisija Bolnice; član Ljekarske komore Kantona Sarajevo, kao i član Upravnog odbora Ljekarske komore KS; član Udruženja hirurga Federacije BiH; Predsjednik Komisije za zdravstvo Skupštine Kantona Sarajevo (2006-2010 god.); član Komisije za implementaciju Strategije razvoja zdravstva u Kantonu Sarajevo 2006-2015. god. koju je formiralo Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo; član radne grupe Vlade Kantona Sarajevo za izradu prijedloga racionalizacije i efikasnije organizacije Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu.

Kao član delegacije Skupštine Kantona Sarajevo učestvovao u uspostavljanju, izgradnji i unapređenju regionalne saradnje iz oblasti zdravstva u gradovima: Barselona, Beč, Istanbul, Izmir, Varaždin, Brisel, Linčeping. Učesnik na brojnim konferencijama, tečajevima i simpozijima. Autor i koautor brojnih stručnih radova iz oblasti hirurgije i plastične i rekonstrukltivne hirurgije.

Radni staž u zvanju

36 godina, od toga 26 godina kao specijalista opće hirurgije i 10 godina kao specijalista plastične i rekonstruktivne hirurgije .

Naučni rad

Autor i koautor brojnih stručnih radova iz oblasti hirurgije i plastične i rekonstrukltivne hirurgije .

Edukacija

Specijalizacija opće hirurgije, KCU Sarajevo; Specijalizacija plastične i rekonstruktivne hirurgije, KCU Sarajevo; MeĎunarodni postdiplomski studij iz UZ dijagnostike, Tuzla .

Priznanja

Plaketa Ljekarke komore KS, Zahvalnica Državne (Opće) bolnice Sarajevo, Srebrni štit ARBiH, Zlatna plaketa Općine Ilidža. . .

Zašto nas posjetiti?

1. Dajemo stručno mišljenje na bazi tridesetogodišnjeg iskustva i kontinuiranog usavršavanja.
2. Bez nepotrebnih pretraga i gubljenja vremena
3. Nudimo konkretne odgovore i najefikasnija rješenja za probleme koje imate
4. Operativni zahvati za konkretna stanja ili oboljenja koje imate.

Usluge, cjenovnik

Operativni zahvati iz plastične i rekonstruktivne hirurgije

Radno vrijeme

Zakazivanje termina obavezno

Pon: 16:30 -18:30
Uto: 16:30 -18:30
Sri: 16:30 -18:30
Čet: 17:00 - 18:00